NOEL

Nhắc tới quà giáng sinh không thể nào không nhắc tới ông già Noel được, chỉ với 20 phút với các dụng cụ đơn giản như vải nỉ, kéo, kim chỉ, bông gòn. Rất đơn giản, bạn chỉ cần vẽ hình ông già Noel