HỘP HOA HỒNG SÁP THƠM 9 BÔNG CÓ GẤU (xanh dương) - Hoa Hồng Bất Tử